Ο γνωστός Οικονομολόγος Γιώργος Ξηραδάκης αποκλειστικά στο e-Genesis.gr— Μιλάει για την ελληνική οικονομία και τις αντοχές της

Συνέντευξη στη Σοφία Οικονομοπούλου

Μέσα στην τρικυμία που προκαλεί η πανδημία και στην ελληνική οικονομία το nofakenews.gr δίνει το λόγο σε εγνωσμένης αξίας ανθρώπους της αγοράς και της επιστήμης της οικονομίας . Σήμερα φιλοξενούμε τον κ. Γεώργιο Ξηραδάκη οικονομολόγο, με έμφαση στο ναυτιλιακό επιχειρείν, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο διεθνές περιβάλλον, με μακρόχρονη εμπειρία και γνώση στις παγκόσμιες οικονομικές εξελίξεις. Εν μέσω της Πανδημίας ο κ. Ξηραδάκης καταθέτει εύγλωττα τις πολύτιμες σκέψεις και τις προτάσεις του για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής οικονομίας.

Κατ΄ αρχάς σας ευχαριστούμε που είχατε την ευγενή καλοσύνη να
ανταποκριθείτε στην πρόσκλησή μας για να μας παραχωρήσετε αυτή
την αποκλειστική συνέντευξη σε μια περίοδο που δοκιμάζεται η
παγκόσμια οικονομία από την Πανδημία και τις επιπτώσεις της.
Εκτιμάτε ότι με τα έως και σήμερα χρηματοοικονομικά δεδομένα η
Ελλάδα δεν κινδυνεύει να βαραθρωθεί για πολλές δεκαετίες στο μέλλον;

Αν υπήρχε μια τέτοια εκτίμηση προ της πανδημίας ή θα έλεγα καλύτερα
μια σκέψη προς αυτή την καταστροφική κατεύθυνση, μπορώ να σας πω
πλέον με σιγουριά ότι αυτό ποτέ δε θα συμβεί. Η παρούσα πρωτοφανής
κρίση για τον πλανήτη έχει οδηγήσει σχεδόν όλες τις χώρες που
ενστερνίζονται τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς, σε δύσκολη
οικονομική κατάσταση, ενώ παράλληλα η ρευστότητα παραμένει σε υψηλά
επίπεδα ή ακόμα και ενισχύεται από την ανάγκη επιβίωσης των λαών. Η
πορεία της οικονομίας μιας χώρας θα κρίνεται από τη «νοικοκυροσύνη»
της ίδιας, τον τρόπο που σέβεται τους διεθνείς κανόνες και συνυπάρχει με
τους εταίρους της. Σε αυτό το πλαίσιο υποστηρίζω ότι η Ελλάδα είναι σε
καλύτερη κατάσταση για την επόμενη μέρα και έτοιμη να καλύψει και το
χαμένο έδαφος της περασμένης δωδεκαετίας των μνημονίων, της
ανασφάλειας και των θυσιών του λαού της.

κ. Ξηραδάκη διαθέτετε σημαντική γνώση και μακρόχρονη εμπειρία ως
Σύμβουλος Διαχείρισης Κινδύνων σε πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες.
Κρίνετε ικανοποιητική τη στάση των ελληνικών τραπεζών όσον αφορά
την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων στην
πατρίδα μας;

Οι Ελληνικές τράπεζες μετά από μια δεκαετή περίοδο μεγάλης κρίσης
κατάφεραν κατά τη διάρκεια του 2020 να αντλήσουν κεφάλαια από τις
διεθνείς αγορές μέσω της έκδοσης ομολόγων Tier II. Η αποκλιμάκωση που
έχουν σημειώσει οι αποδόσεις αυτών των ομολόγων το τελευταίο
διάστημα, εξαιτίας των ενθαρρυντικών νέων από το μέτωπο της πανδημίας
με την έναρξη των εμβολιασμών που λειτούργησαν θετικά στους
επενδυτικούς κύκλους, καθώς και οι έξοδοι του Ελληνικού Δημοσίου στις
αγορές, ανοίγει τον δρόμο για νέες εκδόσεις ανάλογα και με τα
επιχειρηματικά σχέδια των τραπεζών.

Η ευχερής άντληση κεφαλαίων από τις Ελληνικές τράπεζες στις διεθνείς
αγορές διευρύνει τις δυνατότητές τους να χρηματοδοτήσουν την υγιή
επιχειρηματικότητα στηρίζοντας την αναδημιουργία του παραγωγικού
ιστού της χώρας. Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο στήριξης της οικονομίας για
την επιτυχή αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε η πανδημία,
οι Ελληνικές τράπεζες συμμετέχουν στη συλλογική προσπάθεια
αξιοποιώντας κάθε μέτρο και δυνατότητα για την ενίσχυση της
ρευστότητας των ελληνικών επιχειρήσεων που έχουν υποστεί πλήγμα
εξαιτίας της κρίσης του Covid-19. Τα προγράμματα αυτά, που στηρίζονται
από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, από πόρους του Ταμείου
Επιχειρηματικότητας ΤΕΠΙΧ ΙΙ, και από εθνικούς πόρους έχουν σκοπό την
ομαλοποίηση της οικονομικής δραστηριότητας και τη στήριξη της
απασχόλησης.

Παρακολουθώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την πορεία του Ταμείου Υποδομών
(Infrastructure Fund of Funds – InfraFoF) από το Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων το οποίο σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων, συνδυάζει χρηματοδοτήσεις από την ΕΕ και από
εθνικούς πόρους για Ελληνικές επενδύσεις. Η συμμετοχή και των
τεσσάρων συστημικών ελληνικών τραπεζών στις χορηγήσεις για
επιχειρηματικές επενδύσεις στην Ελλάδα ενισχύει τον αντίκτυπο της
χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα

1 ΓΞ

Είναι δημόσια γνωστή η από δεκαετίες συνεργασία σας με την Κίνα και
γνωστό επίσης για το κύρος σας στις οικονομικές μας σχέση με τη χώρα
αυτή, που βρέθηκε στο μάτι του Κυκλώνα με τον Covid-19. Θεωρείτε ότι
η κολοσσιαία οικονομικά αυτή χώρα θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της
χώρας μας και σε ποιους τομείς;

H Κίνα αποτελεί πλέον έναν από τους βασικότερους πυλώνες της
παγκόσμιας οικονομίας δεδομένου μάλιστα ότι είναι η δεύτερη χώρα
στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ σε επίπεδο ΑΕΠ. Δεδομένου ότι οι ρυθμοί
ανάπτυξης της είναι υψηλότεροι σε σχέση με τον μέσο όρο των
ανεπτυγμένων χωρών, διεκδικεί με αξιώσεις την πρώτη θέση τα επόμενα
χρόνια.

Έχοντας άμεση συνεργασία με έναν τέτοιο εταίρο, προφανώς και τα
οφέλη ποικίλουν και εξαρτώνται κυρίως από τις δικές μας προθέσεις και
τη στρατηγική της χώρας σε σχέση με το χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων
με τους υπόλοιπους εμπορικούς μας εταίρους. Η εδραιωμένη συνεργασία
μας με την Κίνα μέσω του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ)
αποτελεί σημαντικό εχέγγυο για τη διεύρυνση συνεργασιών, που θα
βάλουν την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη των χωρών που προσφέρουν
όχι μόνο σε διαμετακομιστικές υπηρεσίες, αλλά και υπηρεσίες
εφοδιαστικής αλυσίδας με τη χρήση νέων καινοτόμων τεχνολογιών,
εκμεταλλευόμενη τη γεωγραφική της θέση και το εξειδικευμένο εργατικό
δυναμικό που διαθέτει.
Με άλλα λόγια υπάρχει πεδίο λαμπρό για την ανάπτυξη υπηρεσιών και
προϊόντων που να διευκολύνουν το διεθνές εμπόριο μέσω της παροχής
υπηρεσιών και προϊόντων προστιθέμενης αξίας. Για να γίνω πιο
συγκεκριμένος μεταξύ των τομέων οικονομικής δραστηριότητας, που
μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας, είναι ο
τεχνολογικός (με τη δημιουργία εφαρμογών βελτιστοποίησης
παραγωγικότητας), ο βιομηχανικός (με τη δημιουργία μονάδων
μεταποίησης στο τελικό στάδιο παραγωγής ενός προϊόντος) καθώς και ο
χρηματοπιστωτικός (με την παροχή υποστηρικτικών
χρηματοοικονομικών εργαλείων).
Θα ήθελα να επαναλάβω εδώ ότι οι δυνατότητες ποικίλουν και για αυτό
θα πρέπει να υπάρχει μια ξεκάθαρη στρατηγική αναφορικά με το είδος
της σχέσης που θα θέλαμε να αναπτύξουμε με την Κίνα και την ταχέως
αναπτυσσόμενη Άπω Ανατολή. Αν η στρατηγική μας δεν είναι ξεκάθαρη
οι οποιεσδήποτε θετικές προοπτικές όσο υποσχόμενες και αν είναι δεν θα
αποδώσουν καρπούς.

Ως Επίτιμος Πρόεδρος του International Propeller Club των ΗΠΑ του
Λιμένα Πειραιά, έχετε διαπιστώσει ότι επηρεάζεται η Ελληνική ναυτιλία
από την εκάστοτε αλλαγή ηγεσίας στην Προεδρία των ΗΠΑ;

Η επιτάχυνση των περιβαλλοντικών μεταρρυθμίσεων από το νέο Πρόεδρο
των Η.Π.Α θα επιφέρει, έστω και μεσοπρόθεσμα, σημαντικές αλλαγές στη
μεταφορά πετρελαίου και όχι στην άμεση αντικατάστασή του από άλλη
πηγή ενέργειας. Όσοι ποντάρουν σε κάτι τέτοιο, φοβάμαι ότι θα
απογοητευτούν αφού αυτές οι αλλαγές δεν μπορεί να πραγματοποιηθούν
από τη μια μέρα στην άλλη. Με αυτά τα δεδομένα δεν προβλέπεται η
κατακόρυφη πτώση της αγοράς των δεξαμενοπλοίων που ευαγγελίζονται
κάποιοι. Συμπληρωματικά επίσης, και βεβαίως αφήνοντας έξω από την
εξίσωση την παράμετρο της πανδημίας, οι νέες τάσεις συνύπαρξης με τη
Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και η ομαλοποίηση των σχέσεων με τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου δίνει μία νέα δυναμική στο

προβλεπόμενο μεταφορικό έργο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Σίγουρο είναι
βεβαίως ότι οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να δείξουν με τη
σειρά τους στις χώρες στις οποίες στηρίζεται η παγκόσμια παραγωγή
καταναλωτικών αγαθών, όπως την Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, μία
σταθερότητα η οποία θα επαναφέρει την εμπιστοσύνη αυτών των χωρών η
οποία έχει πλέον κλονιστεί.
Καλώς ή κακώς το πολιτικό στοίχημα της Κίνας έχει μακροχρόνιο
ορίζοντα, είναι εξοπλισμένο με υπομονή και αντέχει στις εναλλασσόμενες
στρατηγικές και πολιτικές των δημοκρατικών χωρών της Δύσης. Το
αποτέλεσμα όμως των εκλογών, δείχνει ότι οι ΗΠΑ δεν θα ξαναγυρίσουν
εύκολα πια σε μέτρα περιορισμού του ελεύθερου εμπορίου.
Για την Ελληνική Ναυτιλία το αποτέλεσμα των εκλογών στις ΗΠΑ είναι
σημείο αναφοράς για την επόμενη τετραετία και σίγουρα θα έχουμε
ιδιαίτερη κινητικότητα από μέρους των Ελλήνων εφοπλιστών στόχος των
οποίων θα είναι η εξεύρεση νέων κεφαλαίων προς επένδυση. Σίγουρα εάν
προσθέσουμε στην εξίσωση την επόμενη ημέρα της ναυτιλίας μετά την
πανδημία μπορούμε ασφαλέστατα να προβλέψουμε κατακόρυφη αύξηση
στις αγορές.

Ποιες προτεραιότητες και ποιες ενέργειες κατά τη γνώμη σας θα
αναχαίτιζαν την υπογεννητικότητα στην Ελλάδα, καθώς αποτελεί
σημαντικό αρνητικό παράγοντα στην επιβίωσή μας ως ανάδελφο έθνος;

Τα παγκόσμια και ευρωπαϊκά δημογραφικά δεδομένα δίνουν σαφείς
απαντήσεις για το αδιέξοδο των ανεπτυγμένων χωρών. Ο πληθυσμός τους
μειώνεται και γερνά και έως το 2050 το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας
πληθυσμιακής αύξησης θα προέρχεται από αναπτυσσόμενες χώρες.
Η Ευρώπη υφίσταται τα τελευταία χρόνια μια δημογραφική διαίρεση με
τον ευρωπαϊκό βορρά να εμφανίζει σχετικά υψηλούς δείκτες γονιμότητας,
ενώ αντίστοιχα ο νότος παρουσιάζει σημάδια υπογεννητικότητας και
γήρανσης.
Θεωρώ ότι η οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008 λειτούργησε
καταλυτικά ώστε να αποκαλύψει και να εντείνει την ήδη υπάρχουσα
δυσμενή δημογραφική θέση της χώρας μας. Απόρροια της οικονομικής
κρίσης είναι και η μετανάστευση των νέων Ελλήνων. Σύμφωνα με μελέτες
ειδικών, υπολογίστηκε ότι για κάθε αύξηση του δείκτη γονιμότητας κατά
μία ποσοστιαία μονάδα, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ θα αυξάνεται κατά 2%
περίπου. Τα αποτελέσματα αποδεικνύονται στατιστικά σημαντικότερα για
την Ελλάδα, αφού παρόμοια αύξηση του δείκτη γονιμότητας στη χώρα
μεταφράζεται σε αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σχεδόν 3%.

Οι Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα πρέπει να χαράξουν ένα μεσοπρόθεσμο
σχέδιο για την αντιστροφή της υπάρχουσας τάσης. Να δοθούν οικονομικά
και φορολογικά κίνητρα σε οικογένειες να κάνουν παιδιά, ώστε να πιάσει
η χώρα το αναγκαίο όριο του 2.1 παιδιά ανά οικογένεια.
Επίσης, θετικά θα συμβάλει οποιαδήποτε βελτίωση της οικονομικής
κατάστασης της χώρας, η οποία θα βοηθήσει στην επιστροφή των νέων
που έφυγαν κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Αναγνωρίζοντάς την ευαισθησία της Ναυτιλίας για το Περιβάλλον θα
μπορούσατε να μας προσδιορίσετε τις νέες προτεραιότητες του κλάδου
που έχουν τεθεί ή που θα τεθούν σε αυτόν τον τομέα;

Η Παγκόσμια ναυτιλία, αναγνώστης της παγκόσμιας προσπάθειας για τη
βελτίωση και προστασία του περιβάλλοντος, είναι παράλληλα
εφοδιασμένη με τα χαρακτηριστικά που της επιτρέπουν τη συμμόρφωση σε
όλους σχεδόν τους κανόνες που τίθενται από τους παγκόσμιους
οργανισμούς.
Δυστυχώς όμως στην παρούσα φάση που διανύουμε οι περιβαλλοντικές
πολιτικές προσκρούουν στην περιορισμένη τεχνολογική κάλυψη της
χρήσης ενναλακτικών καυσίμων ή πηγών ενέργειας (π.χ. Υγραέριο,
Ηλεκτρισμός, κλπ.) καθώς επίσης και στη δυνατότητα παραγωγής νέων
καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία
ουσίες.
Η ξεκάθαρη πολιτική των ΗΠΑ από εδώ και πέρα είναι βέβαιο ότι θα
διευκολύνει τη στάση των παγκόσμιων οργανισμών,
συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, αλλά και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαμόρφωση του περιβαλλοντικού χάρτη της
Ναυτιλίας. Αυτό θα μας οδηγήσει αναπόφευκτα στην ανάπτυξη των νέων
παραγγελιών όλων των τύπων πλοίων και κυρίως στο ξηρό φορτίο, ο
στόλος του οποίου φαίνεται να γερνά.

Η Ελληνική Ναυτιλία μπορεί να αξιοποιηθεί ως μοχλός ανάπτυξης της
πατρίδας μας. Συμμερίζεστε αυτήν την άποψη ή την απορρίπτετε και
γιατί;

Η ναυτιλία είναι ένας από τους δύο πυλώνες της ελληνικής οικονομίας,
ενώ παράλληλα ελέγχει το 50% του ευρωπαϊκού στόλου, άρα και τις
εισαγωγές και εξαγωγές της Ευρώπης. Μια χώρα που κατατάσσεται στην
47η θέση της παγκόσμιας οικονομίας όσον αφορά το ΑΕΠ της, παράλληλα

κατατάσσεται στην πρώτη θέση πλοιοκτησίας στον κόσμο. Κι αυτό το
επίτευγμα είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς χιλιάδων ανθρώπων που
απασχολούνται σε αυτόν τον κλάδο.
Η συνεισφορά της ναυτιλίας στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν υπολογίζεται
ότι ξεπερνά το 7,5% συνυπολογιζόμενων και όλων των συναφών
επιχειρήσεων, που είναι αλληλένδετες με τις δραστηριότητες των Ελλήνων
εφοπλιστών. Σε απόλυτα νούμερα, η συνεισφορά της ναυτιλίας είναι πάνω
από τα 13 δισ. του AEΠ ετησίως, ενώ εξίσου κρίσιμη είναι η συμβολή της
σε ότι αφορά τις θέσεις εργασίας που προσφέρει οι οποίες υπολογίζονται
σε 165.000.
Οι αριθμοί αποδεικνύουν ότι η Ελληνική Ναυτιλία αποτελεί το μεγαλύτερο
Ελληνικό οικονομικό επίτευγμα παγκοσμίως. Η εξωστρέφεια της, που
αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό της, καθώς επίσης και ο σεβασμός
στους διεθνείς κανόνες και τους ανθρώπους, αποτελούν βασικές αρχές που
μπορούν να γίνουν παράδειγμα μίμησης σε όλους του κλάδους οικονομίας.

Κατά τη γνώμη σας ο υγιής ανταγωνισμός και η αξιοκρατία πως
μπορούν να διασφαλιστούν στην εποχή μας όπου αμφισβητούνται οι
ανθρώπινες αξίες και ο άνθρωπος λατρεύει την τεχνολογία και τον
ατομισμό, ενώ αποστρέφεται τη συλλογικότητα;

Ένας δρόμος υπάρχει για την επιτυχία ενός κοινωνικού συνόλου. Αυτός
της ομαδικότητας. Σε ένα περιβάλλον που αποδέχεται και ενθαρρύνει την
ατομική έναντι της συλλογικής προσπάθειας και που η ομαδικότητα
παραμένει terra incognita για τους περισσότερους, εμείς στη ναυτιλία
ανέκαθεν γνωρίζαμε ότι αποτελεί το σημαντικότερο εφόδιο που μπορεί να
έχει ένας άνθρωπος για την επαγγελματική του ανάπτυξη. Είτε είναι αυτή
στο πλαίσιο μιας εξαρτημένης σχέσης εργασίας, είτε κάνοντας τα δικά του
επιχειρηματικά βήματα.
Νομίζω ότι αποτελεί για όλους μας μονόδρομο το να μάθουμε να
δουλεύουμε συλλογικά, να επιζητούμε την αριστεία και να σεβόμαστε τη
στρατηγική κατεύθυνση του οποιουδήποτε συνεταίρου μας στον κόσμο του
«επιχειρείν». Πολύ απλά λοιπόν επιβάλλεται να παραμείνουμε πιστοί σε
αξίες με τις οποίες μεγαλώσαμε και να συνεχίσουμε τις εργασίες μας με
βάση την ομαδικότητα, τη συλλογικότητα, τον σεβασμό στον άνθρωπο και
την τιμή στο δίκαιο.

Ποιοι παράγοντες στάθηκαν αρωγοί στην καριέρα σας;

Η τύχη και οι άνθρωποι που θα βρει ο καθένας στο διάβα του ασφαλώς και
αποτελούν αρωγοί στην πορεία του. Είμαι ευτυχής που είχα συνοδοιπόρους
που πίστεψαν στο όραμά μου και μια οικογένεια που με στηρίζει στην
καριέρα μου. Αυτό όμως που πραγματικά έχει σημασία είναι η
αποφασιστικότητα του ανθρώπου να δουλέψει σκληρά για να εκπληρώσει
τις επιθυμίες του.
Η πορεία που επέλεξα δεν ήταν εύκολη, αλλά δεν έχω δει καμία
επιτυχημένη πορεία να είναι εύκολη χωρίς πόνο και θυσίες. Είναι μια
διαφορετική, «μη συνηθισμένη» πορεία ενός ανθρώπου που πρώτα
ξεκίνησε από τα πλοία και μετά σπούδασε για να κατασταλάξει από το
ναυτικό επάγγελμα στο ναυτιλιακό τεχνοκρατικό περιβάλλον. Αυτή η
πορεία με εφοδίασε με ικανότητες και ποιότητες ικανές για να
διαμορφώσουν και να εξελίξουν την προσωπικότητά μου. Γιατί η ναυτιλία
με το δυναμικό της χαρακτήρα συμβάλει αποτελεσματικά στη δημιουργία
ικανών ανθρώπων με αξίες και οράματα.

Θα θέλατε να μας αποκαλύψετε μια προσεχή σας δράση της εταιρείας
σας XTRC;

Εργαζόμαστε πολύ σκληρά ώστε να μπορέσουμε να συμβάλλουμε στην
υλοποίηση των στόχων της χώρας μας για ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό
της οικονομίας της. Τόσο εγώ όσο και η ομάδα μου θέλουμε να
συμβάλλουμε προς την κατεύθυνση αυτή και να καινοτομήσουμε μία
ακόμη φορά στον ανταγωνιστικό χώρο της Ναυτιλίας και της θαλάσσιας
οικονομίας.

Θα θέλατε να διατυπώσετε κάτι που θεωρείτε αναγκαίο για την εποχή
μας;

Αναγκαίο είναι να φύγουμε από τη θεωρία και να μπούμε στην πράξη.
Έχουμε ανάγκη να επιστρέψουμε στον πραγματικό Έλληνα, που κυνηγά
τις ευκαιρίες, τις κατανοεί, αλλά και τις υλοποιεί. Ας αναλογιστούμε τις
ουσιαστικές διαφορές του βιοτικού επιπέδου του μέσου Έλληνα του
σήμερα με τον Έλληνα της χρυσής ανάπτυξης της δεκαετίας του 50. Μέσω
της συνύπαρξή μας με τους Ευρωπαίους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και την οικονομική τους υποστήριξη μπορούμε να είμαστε
απολύτως σίγουροι οτι η Ελλάδα θα ξαναγίνει μια χώρα πλούσια και ασφαλής.

Συνοπτικό Βιογραφικό
Γιώργος Ξηραδάκης, Οικονομολόγος, Πλοίαρχος Ε.Ν,
Ιδρυτής XRTC Business Consultants, Υπ. Ευρωβουλευτής ΝΔ.
Ο Γιώργος Ξηραδάκης αποφοίτησε από την Ανώτερη Σχολή Εμπορικού Ναυτικού
Ασπροπύργου και ταξίδεψε για μία πενταετία σε ελληνικά πλοία. Ολοκλήρωσε τις
ακαδημαϊκές του σπουδές στην Αγγλία αποκτώντας μεταπτυχιακό τίτλο στα ναυτιλιακά στην
Ουαλία. Εργάστηκε στον γαλλικό τραπεζικό όμιλο της Credit Lyonnais Greece τόσο στην
Ελλάδα, όσο και στο Παρίσι, ως επικεφαλής ναυτιλιακής χρηματοδότησης για την Ελλάδα,
Μέση Ανατολή και Ινδία και συνέχισε στην Credit Lyonnais στην Γαλλία (1992-1999).
Το 1999 ίδρυσε την εταιρεία XRTC Business Consultants της οποίας έκτοτε είναι Διευθύνων
Σύμβουλος. Η εταιρεία XRTC ενεργεί ως εμπορικός εκπρόσωπος ξένων τραπεζών (Credit
Lyonnais μέχρι το 2004 και Natixis μέχρι το 2008). Από το 2009 η XRTC ασχολείται με την
κινεζική τραπεζική χρηματοδότηση και είναι παράλληλα Σύμβουλος διαχείρισης κινδύνων
ξένων Τραπεζών. To 2010 η XRTC βραβεύτηκε ως ο χρηματοδότης της χρονιάς για την
Ελληνική Ναυτιλία από την Lloyd’s List International.
Είναι Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών
Ελληνικής Ναυτιλίας, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελλάδας
–Κίνας, Αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Κίνας και
Επίτιμος Πρόεδρος του International Propeller Club of the United States – International Port
of Piraeus. Είναι μέλος της Επιτροπής Μεσογείου του Κινεζικού Νηογνώμονα CCS, καθώς
και μέλος άλλων ναυτιλιακών ενώσεων όπως Helmepa, ΣΕΕΝ, Ναυτιλιακή Λέσχη κ.α.
Διετέλεσε Πρόεδρος της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου και Πρόεδρος του Εθνικού
Κέντρου Ανάπτυξης.