Πρότυπα σχολεία: Από αύριο και μέχρι 30/9 οι αιτήσεις επίδειξης γραπτών

Η επίδειξη θα γίνει αποκλειστικά και μόνον στον/στην κηδεμόνα του/της μαθητή/-τριας με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του/της.
Από αύριο Τετάρτη και μέχρι την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου, οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/-τριών που έλαβαν μέρος στη δοκιμασία εισαγωγής στα Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια και ενδιαφέρονται, μπορούν να κάνουν αίτηση προκειμένου να λάβουν γνώση των απαντητικών φύλλων σε χρόνο και τόπο που θα οριστεί από την ίδια την επιτροπή.

Τα απαντητικά φύλλα θα είναι φωτοτυπημένα, δεν προβλέπεται χορήγηση αντιγράφων και διαδικασία αναβαθμολόγησης.

Η επίδειξη θα γίνει αποκλειστικά και μόνον στον/στην κηδεμόνα του/της μαθητή/-τριας με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του/της.

Κατά τη διάρκεια της επίδειξης απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο λήψη της εικόνας του γραπτού (φωτογραφία με κινητό, βιντεοσκόπηση κλπ).

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες απευθύνουν προς την Δ.Ε.Π.Π.Σ. σχετικό αίτημα από τις 15 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση depps@minedu.gov.gr συμπληρώνοντας το συνημμένο υπόδειγμα Αίτησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 4800/2021 ΦΕΚ 81/Α/21-5-2021«Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων, άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις».

Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση της αίτησης αποτελεί η συνυπογραφή και από τους δύο γονείς ή κηδεμόνες.

πηγή  alfavita.gr