Συνολική αύξηση μεγεθών στον ΟΛΘ το α΄ εξάμηνο 2021

Συνολική αύξηση των εσόδων του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης καταγράφηκε το πρώτο εξάμηνο του 2021, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, η οποία οφείλεται στην αύξηση του συνολικού όγκου διακινούμενων φορτίων, τόσο στον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων (CT), όσο και στον τερματικό σταθμό συμβατικού φορτίου (CCΤ).

Τα ενοποιημένα έσοδα για το α΄ εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε 37,4 εκατ. ευρώ (τα έσοδα της ThPA Sofia, που είναι το dry port στη Βουλγαρία, προσέγγισαν τα € 0,4 εκατ.), τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) σε 15,3 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 8,1 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με τα μεγέθη της μητρικής ΟΛΘ ΟΛΘ-0,75% Α.Ε., η αύξηση των εσόδων κατά τους πρώτους 6 μήνες του 2021 ανήλθε σε 2,4 εκατ. ευρώ (αύξηση 6,8%), από 34,7 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2020, στα 37 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2021, με 1,5 εκατ. ευρώ πρόσθετα έσοδα προερχόμενα από τον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων, ήτοι αύξηση 6,2%, και πρόσθετα 0,9 εκατ. ευρώ από τον τερματικό σταθμό συμβατικού φορτίου, σημειώνοντας αύξηση 9%, αποτέλεσμα κυρίως αυξημένων όγκων φορτίων και στους δύο τομείς.

Η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκε κατά 8,1%, από 217 χιλ. TEUs στο α΄ εξάμηνο του 2020, σε 235 χιλ. TEUs το α΄ εξάμηνο του 2021. Κατά την ίδια περίοδο, οι ποσότητες συμβατικού φορτίου που διακινήθηκαν αυξήθηκαν κατά 13,3%, από 1.888 χιλ. τόνους σε 2.140 χιλ. τόνους αντίστοιχα, αύξηση οφειλόμενη κυρίως σε διακίνηση νικελίου και σκραπ. Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν από 15,2 εκατ. ευρώ το 2020 σε 17,5 εκατ. ευρώ το 2021, αντιπροσωπεύοντας συνολική αύξηση 14,6%. Ο δείκτης περιθωρίου μικτού κέρδους βελτιώθηκε επίσης, από 43,9% το 2020 σε 47,1% το 2021, απόρροια αυξημένων εσόδων, βελτιώσεων στην αποδοτικότητα και καλύτερης διαχείρισης των φορέων κόστους, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας.

Επίσης τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) σημείωσαν αύξηση επίσης κατά 15,1%, από 13,9 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2020, σε 16 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2021, κυρίως λόγω του αυξημένου όγκου διακινούμενων φορτίων. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων τέλος αυξήθηκαν κατά 13,3%, από 7,8 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2020, σε 8,9 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2021. Το πρόγραμμα κεφαλαιουχικών δαπανών για το α΄ εξάμηνο 2021 ανήλθε σε 11,8 εκατ. ευρώ, και αφορά κυρίως την προκαταβολή για αγορά δύο γερανογεφυρών (STS) με την τελική αξία αγοράς τους να προσεγγίζει τα 16 εκατ. ευρώ.

Πρόσθετες σημαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες αναμένονται προς το τέλος του έτους. Επιπλέον, ο σχεδιασμός και η μελέτη της επέκτασης του 6ου προβλήτα συνεχίζεται, έχοντας περάσει στην τελική φάση της επιλογής του αναδόχου. Επίσης, την 31/8/2021, με την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης του μετόχου (Προτείνοντος) Belterra Investments Ltd., η ΟΛΘ Α.Ε. ενημερώθηκε πως ο νέος πλειοψηφών μέτοχος «Belterra Investments Ltd.» κατέχει άμεσα 1,88% του μετοχικού κεφαλαίου (και των δικαιωμάτων ψήφου) ως αποτέλεσμα της Δημόσιας Πρότασης και έμμεσα – μέσω του ελέγχου που ασκεί στην «SEGT Ltd.» – το 67% του μετοχικού κεφαλαίου (και των δικαιωμάτων ψήφου), δηλαδή ελέγχει συνολικά το 68,88%. Η συνολική διαδικασία της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης συνεπώς περατώθηκε.

Αναφορικά με την εκτίμηση της επίδρασης της πανδημίας, η διοίκηση της ΟΛΘ Α.Ε. παραμένει θετική για τη διακίνηση φορτίων για το σύνολο του 2021. Ειδικά το β΄ εξάμηνο 2021 αναμένεται να αποφέρει βελτιωμένους όγκους διακίνησης φορτίων, όταν τα αποτελέσματα της πανδημίας αρχίσουν να υποχωρούν με αυξημένους ρυθμούς.

Ο εκτελεστικός πρόεδρος Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε., Αθανάσιος Λιάγκος, δήλωσε σχετικά: «Το γεγονός πως τα συνολικά έσοδα της εταιρείας παρουσίασαν ανοδική πορεία το α΄ εξάμηνο του 2021 είναι ιδιαίτερα θετικό, ειδικά εάν λάβει κανείς υπόψιν του τις προκλήσεις με τις οποίες βρέθηκε αντιμέτωπος ο κλάδος των μεταφορών σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Παραμένουμε αισιόδοξοι και επικεντρωμένοι στο στρατηγικό μας στόχο, που δεν είναι άλλος από την ανάπτυξη του λιμένα της Θεσσαλονίκης και την υλοποίηση του επενδυτικού μας πλάνου, εστιάζοντας και στην επίσπευση, όπου αυτό είναι δυνατό».

πηγή  naftemporiki.gr