Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Roland Berger & Partner μιλάει στο e-Genesis << Για την διαχείριση ιδιωτικού χρέους>>