ΥΕΘΑ: Τι είπε για την υποστήριξη αεροσκαφών ΑΣΕΠΕ της Πολεμικής Αεροπορίας

Ο ΥΕΘΑ Νίκος Παναγιωτόπουλος απάντησε σε ερώτηση που έθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του Κινήματος Αλλαγής, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, με θέμα «Εν Συνεχεία Υποστήριξη Συστήματος Αποστολής (Mission System – MS) Α/Φ ΑΣΕΠΕ και Συναφούς Εξοπλισμού» σχετικά δηλαδή με τα αεροσκάφη Έγκαιρης Προειδοποίησης και Ελέγχου (AEW&C ) της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε ότι κατόπιν σχετικών αποφάσεων των αρμοδίων φορέων του ΥΠΕΘΑ, αναλήφθηκε η πολυετής υποχρέωση χρηματοδότησης του συγκεκριμένου υποπρογράμματος, καθώς και η υποχρέωση χρηματοδότησης για το 2021, ενώ αναφέρθηκε και σε άλλες διαδικασίες που έχουν δρομολογηθεί για τα αεροσκάφη.

Ακολούθως και με άμεσες ενέργειες, στις 2 Φεβρουαρίου 2021, με μέριμνα της ΓΔΑΕΕ προκηρύχθηκε ο Διαγωνισμός 01/21 για το Υποπρόγραμμα «Εν Συνεχεία Υποστήριξη Συστήματος Αποστολής (Mission System Μ-S) Α/Φ ΑΣΕΠΕ και Συναφούς Εξοπλισμού», ο οποίος εν τέλει ματαιώθηκε, την 18η Αυγούστου 2021, λόγω μη συμμετοχής υποψήφιων οικονομικών φορέων.

Οι ενέργειες του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας
Πέραν των ανωτέρω, το ΓΕΑ έχει ήδη εκκινήσει τη διαδικασία τροποποίησης της Προδιαγραφής Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) του εν λόγω προγράμματος. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαδικασίας, θα διενεργηθεί τεχνικός διάλογος με την κατασκευάστρια εταιρεία, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 31 του Ν.3978/11
(Α’ 137). Όσον αφορά στην επιχειρησιακή διαθεσιμότητα των Α/Φ, η συγκεκριμένη πληροφορία φέρει διαβάθμιση «Απορρήτου» και δεν δύναται να κοινοποιηθεί μέσω της παρούσας διαδικασίας.

Περαιτέρω, για την υποστήριξη του Συστήματος Αποστολής (Mission System) και του συναφούς εξοπλισμού του Α/Φ ΑΣΕΠΕ, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο σύναψης νέας σύμβασης κατόπιν αναθεώρησης της προαναφερθείσας ΠΕΔ, ενώ για την υποστήριξη του σκάφους ΕΜΒ-145Η ΑΕW&C και των αεροκινητήρων του, έχει εξασφαλιστεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση και επίκειται η έκδοση εντολών διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων εν συνεχεία υποστήριξης, για το σκάφος και τους αεροκινητήρες αντίστοιχα.

Τέλος, έχουν αναληφθεί οι απαιτούμενες ενέργειες για την αξιοποίηση του ποσού των 5.344.300,18 USD, το οποίο αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον Προμηθευτή στο πλαίσιο της Τροποποίησης υπ’αριθμ.3 της Κύριας Σύμβασης 022Α/99, ενώ στην παρούσα φάση εκκρεμεί η γνωμοδότηση του ΝΣΚ, σχετικά με τη νομιμότητα των ενεργειών ως προς τον άμεσο υπολογισμό και την επιβολή στον Προμηθευτή τόκων δικαιοπραξίας υπέρ Ελληνικού Δημοσίου επί του 50% του ανωτέρω ποσού, που καταβλήθηκε ως προκαταβολή από το Ελληνικό Δημόσιο, τα έτη 1999- 2000, στο πλαίσιο των προβλέψεων της συγκεκριμένης σύμβασης

πηγή onalert