Η Ομορφότερη Μαθηματική Εξίσωση όλων των εποχών

Στην ομορφότερη μαθηματική εξίσωση όλων των εποχών βλέπουμε να συνυπάρχουν πέντε βασικές μαθηματικές σταθερές, τις οποίες κατάφερε και συνδύασε με μοναδικό τρόπο ο Euler.

Στα πλαίσια της μιγαδικής ανάλυσης ο Euler, δημιούργησε έναν τύπο που καθορίζει την θεμελιώδη σχέση μεταξύ των τριγωνομετρικών συναρτήσεων και της εκθετικής συνάρτησης με φανταστικό όρισμο.

Παρακολουθήστε στο παρακάτω video από το Math and Physics on Blackboard την περιγραφή, ανάλυση και απόδειξη της απίστευτης εξίσωσης του Euler