Ακριβότερη και η βενζίνη και το πετρέλαιο θέρμανσης

Πάνω από 200 εκατ. ευρώ τον μήνα είναι το κόστος για το εισόδημα των νοικοκυριών από τις ανατιμήσεις στα ορυκτά καύσιμα. Αμόλυβδη, σούπερ αμόλυβδη, πετρέλαιο, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης ανατιμώνται από 21% έως 38%, ενώ ειδικά στο φυσικό αέριο οι τιμές φτάνουν να είναι ακόμη και διπλάσιες σε σχέση με πέρυσι. Αν δηλαδή οι τιμές αυτές διατηρηθούν για ένα χρόνο, γεγονός που όλοι απεύχονται, το πρόσθετο κόστος θα φτάσει τα 2,5 δισ. ευρώ –χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι επιβαρύνσεις από το πρόσθετο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Και φυσικά, υπό την προϋπόθεση ότι οι πολύ μεγάλες ανατιμήσεις δεν θα οδηγήσουν σε συρρίκνωση της κατανάλωσης. Το κονδύλι είναι μεγάλο και οι συνέπειες αποτυπώνονται σε διάφορα επίπεδα. Το πρώτο είναι η ισόποση συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος. Το δεύτερο είναι η θετική επίπτωση στα φορολογικά έσοδα κυρίως λόγω ΦΠΑ. Και το τρίτο είναι η αρνητική επίπτωση στο ΑΕΠ, καθώς το σύνολο αυτού του ποσού ενσωματώνεται στις εισαγωγές που πιέζουν το ακαθάριστο προϊόν προς τα κάτω.

πηγή  kathimerini