Τι προβλέπει ο νέος νόμος για τα κατοικίδια στις πολυκατοικίες

Ενημερωθείτε για όσα ορίζει ο νέος νόμος για τη διατήρηση δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, στις πολυκατοικίες που αποτελούνται από (τουλάχιστον) δύο διαμερίσματα. Σε ποιες περιπτώσεις επιβάλλεται πρόστιμο

Με τον νέο νόμο που αφορά το «Νέο Πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις» προβλέπονται κυρώσεις στους ιδιοκτήτες σκύλου ή γάτας, εάν δεν εφαρμόσουν όσα ορίζει ως προς τη συγκατοίκησή τους.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τον νόμο 4830, στις πολυκατοικίες που αποτελούνται από (τουλάχιστον) δύο διαμερίσματα, επιτρέπεται η διατήρηση δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Να κατοικούν στο ίδιο διαμέρισμα με τον ιδιοκτήτη ή τον ανάδοχό τους, ενώ στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας (πυλωτή, ταράτσα, ακάλυπτος χώρος, κήπος) μπορούν να μένουν εάν τηρούνται οι κανόνες ευζωίας, οι υγειονομικές διατάξεις και οι αστυνομικές διατάξεις περί κοινής ησυχίας και, παράλληλα, υπάρχει ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των ιδιοκτητών.

2. Δεν παραμένουν μόνιμα στις βεράντες ή στους ανοιχτούς χώρους του διαμερίσματος.

 

3. Η παραμονή στα διαμερίσματα πολυκατοικιών τελεί υπό την επιφύλαξη της τήρησης των κανόνων ευζωίας, των υγειονομικών διατάξεων και των αστυνομικών διατάξεων περί κοινής ησυχίας.

4. Οι σκύλοι ή οι γάτες θα πρέπει να έχουν σημανθείκαταγραφεί, αλλά και να διατηρούν επικαιροποιημένα στοιχεία στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ), συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού βιβλιαρίου του ζώου.

5. Πρέπει να αναφερθεί ότι δεν μπορεί να απαγορευθεί η διατήρηση ζώων συντροφιάς µε τον κανονισµό της πολυκατοικίας, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προαναφέραμε.
Με τον κανονισμό, όμως, μπορεί να περιορίζεται ο μέγιστος αριθμός των ζώων που επιτρέπονται – μέχρι τα τρία ανά διαμέρισμα. Στην περίπτωση αυτή, δηλαδή αν γίνει αλλαγή στον κανονισμό της πολυκατοικίας, του μέγιστου αριθμού επιτρεπόμενων ζώων ανά διαμέρισμα, θα ισχύσει αφού παρέλθουν 12 μήνες, από την ψήφισή της.

Οι αριθμητικοί αυτοί περιορισμοί ισχύουν μόνο για σκύλους και γάτες.

Σε κάθε περίπτωση, και ως προς τα λοιπά ζώα συντροφιάς, πρέπει να τηρούνται οι κανόνες ευζωίας, οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και οι αστυνομικές διατάξεις περί κοινής ησυχίας.

6. Τέλος, και στις μονοκατοικίες επιτρέπεται να ζουν ζώα συντροφιάς που έχουν σημανθεί και καταχωρηθεί νομίμως, και διατηρούν επικαιροποιημένα στοιχεία στο ΕΜΖΣ. Και, βεβαίως, εφόσον τηρούνται οι κανόνες καλής μεταχείρισης και ευζωίας των ζώων, καθώς και οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και οι αστυνομικές διατάξεις περί κοινής ησυχίας.

Προσοχή! Εάν δεν τηρούνται οι κανόνες ευζωίας, οι υγειονομικές διατάξεις και οι αστυνομικές διατάξεις περί κοινής ησυχίας για τα ζώα συντροφιάς που κατοικούν σε διαμερίσματα και μονοκατοικίες, τότε επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις. Όπως και για την περίπτωση διατήρησης περισσότερων ζώων συντροφιάς, ενώ ο κανονισμός το απαγορεύει. Το πρόστιμο που επιβάλλεται, αγγίζει τα 500 ευρώ ανά ζώο.

πηγή ygeiamou