Λεωνίδας Παπασταύρου-M.D, FETCS,FEBTS,Χειρουργός Θώρακος : Πνευμοθώρακας – συμπτώματα, θεραπεία.

Τι είναι ο Πνευμοθώρακας;
Πνευμοθώρακας ονομάζεται η μη φυσιολογική κατάσταση, όπου συσσωρεύεται αέρας στον πλευριτικό χώρο μεταξύ θωρακικού τοιχώματος και πνεύμονος. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν θωρακικό πόνο και δύσπνοια. Η θωρακοχειρουργική παρέμβαση ενδείκνυται αναλόγως της περίπτωσης.

πνευμοθώρακας

Πρόκειται για την παρουσία αέρα μεταξύ του πνεύμονος και του θωρακικού τοιχώματος. Το πιο κοινό αίτιο πρόκλησής του, είναι η τρώση του θωρακικού τοιχώματος, ή του πνεύμονος, λόγω τραύματος/ κάκωσης, ή εξαιτίας κάποιας ιατρικής πράξης.

Ωστόσο, μπορεί να προκληθεί και από κάποια υποκείμενη νόσο του πνεύμονος (αυτόματος πνευμοθώρακας από ρήξη αερώδους κύστεως), συχνότερα σε νεαρούς άνδρες. Ο αυτόματος πνευμοθώρακας μπορεί να προκληθεί χωρίς να είναι εμφανές το αίτιο.

Τα συμπτώματα εξαρτώνται από το μέγεθος του. Επίσης και από το αν ο αέρας, που βρίσκεται στον υπεζωκότα, είναι υψηλής τάσεως. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν δύσπνοια, ξαφνικό και οξύ θωρακικό πόνο, πτώση της αρτηριακής πίεσης και αδύναμο, αλλά ταχύ σφυγμό.

Πώς θεραπεύεται ο πνευμοθώρακας;
Ο μικρός πνευμοθώρακας ενδέχεται να μην περιλαμβάνει περαιτέρω θεραπεία, από αυτήν του κλινοστατισμού και της οξυγονοθεραπείας.

Ο μεγάλος, ειδικά αν συνοδεύεται από δύσπνοια, μπορεί να θεραπευθεί με αναρρόφηση του αέρα με βελόνα, τοποθέτηση σωλήνα στο θώρακα για παροχέτευση του αέρα, ή χειρουργικά (ειδικά όταν είναι απαραίτητο να προληφθεί η επαναδημιουργία του πνευμοθώρακα).

Η χειρουργική παρέμβαση γίνεται μετά από δεύτερο επεισόδιο πνευμοθώρακα. Περιλαμβάνει την αποφλοίωση της μεμβράνης, που περιβάλλει τον πνεύμονα και λέγεται τοιχωματικός υπεζωκότας, ή σε πρώτο επεισόδιο πνευμοθώρακα, όταν συνυπάρχουν αερώδεις κύστεις.

 

 

Λεωνίδας Παπασταύρου

M.D, FETCS, FEBTS Χειρουργός Θώρακος

Fellow of the European Board of Thoracic Surgeons
Διευθυντής Θωρακοσκοπικής Χειρουργικής
Πιστοποιημενος στην ρομποτική θωρακοσκοπική χειρουργική

Λεώφ.Κηφισίας 56 & Δελφών , Μαρούσι 15125

info@vats.gr

Δευτέρα – Παρασκευή
08:00 – 20:00