Κορωνοϊός: Όλα τα μέτρα που τίθενται σε εφαρμογή από το Σάββατο

Από το Σάββατο 6 Νοεμβρίου αλλάζει άρδην το καθεστώς για τους μη εμβολιασμένους πολίτες, σύμφωνα με τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ.

Τα νέα μέτρα τίθεται σε εφαρμογή, οριζόντια, δηλαδή αφορούν όλη την επικράτεια.

Χρήση προστατευτικής μάσκας

α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των
χώρων εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία
οποιουδήποτε άλλου προσώπου,

β) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους όπου παρατηρείται συνωστισμός, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά σε συγκεκριμένα πρωτόκολλα που προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις της παρούσας. Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας εξαιρούνται:

α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους
που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων
και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών.

Τήρηση αποστάσεων ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων [ένα (1) άτομο ανά 2 τ.μ.] σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, είτε αμιγείς για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες κατά το τελευταίο εξάμηνο είτε μικτούς, όπου δεν προβλέπεται μεγαλύτερο εμβαδόν ανά άτομο στις επιμέρους προβλέψεις της παρούσας.

Τοποθέτηση/χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του εβδομήντα τοις εκατό (70%) για την αντισηψία χεριών και υποχρέωση ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο σε εμφανές σημείο των κανόνων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου και του μέγιστου αριθμού ατόμων, που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του χώρου.

Εξαερισμός των χώρων με φυσικό ή τεχνητό τρόπο.

Δημόσιες υπηρεσίες
Ο αριθμός των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται με βάση τη φύση των καθηκόντων των εργαζομένων και τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας, στο ποσοστό που έχει προσδιοριστεί με το πλάνο εργασιών κάθε υπηρεσίας μέχρι την έναρξη ισχύος της
παρούσας.

Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν
προγραμματισμένου ραντεβού. Το κοινό εισέρχεται κατόπιν υποχρεωτικής
επίδειξης κατά την είσοδο:

πιστοποιητικού εμβολιασμού
πιστοποιητικού νόσησης
αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test)
Οι ανήλικοι από 4 έως και 17 ετών δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test)
Εξαιρούνται μόνο οι απολύτως κατεπείγουσες περιπτώσεις πρόσβασης στα αστυνομικά τμήματα.

Ιδιωτικές επιχειρήσεις
Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Προστασία εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με παροχή τηλεργασίας ή παροχή εργασίας σε χώρο εκτός επαφής με κοινό, όπου είναι εφικτό.

Ειδικά στις τράπεζες, η πρόσβαση του κοινού θα γίνεται:

πιστοποιητικού εμβολιασμού
πιστοποιητικού νόσησης
αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test)
Οι ανήλικοι από 4 έως και 17 ετών δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test)
Οι έλεγχοι των πιστοποιητικών γίνονται από την τράπεζα.

Χώροι ψυχαγωγίας
Η λειτουργία των κλειστών χώρων (περιλαμβανομένων των γηπέδων) με δυνατότητα της επιχείρησης να λειτουργήσει τον χώρο είτε μόνο για πρόσωπα που έχουν εμβολιασθεί ή νοσήσει (αμιγείς χώροι) είτε, πλην αυτών, και για τα πρόσωπα που προσκομίζουν αρνητικό αποτέλεσμα διαγνωστικού ελέγχου (PCR ή rapid test)
(μικτοί χώροι)

ΜΙΚΤΟΙ ΧΩΡΟΙ:

Υποχρεωτική λειτουργία μόνο με
καθήμενους.
Πληρότητα έως πενήντα τοις εκατό
(50%) και ανώτατο όριο δέκα
χιλιάδες (10.000) άτομα.
Υποχρεωτική δημιουργία κενού
χώρου/κενής θέσης ανά δύο (2) έως
και τέσσερις (4) καθήμενους.
Ταξιθεσία ατόμων που
προσέρχονται μαζί στις θέσεις
καθήμενων μεταξύ των οποίων δεν
μεσολαβεί κενός χώρος/κενή θέση.
Υποχρεωτική χρήση μάσκας από
όσους δεν συμμετέχουν στη σκηνή
του ζωντανού θεάματος/ακροάματος
Απαγόρευση διαλείμματος κατά τη
διάρκεια της παράστασης. Εξαιρούνται ολιγόλεπτες παύσεις για τεχνικούς λόγους κατά τη
διάρκεια των οποίων οι θεατές
παραμένουν στις θέσεις τους.
Υποχρεωτική ταξιθεσία για την
τοποθέτηση των θεατών στις θέσεις τους και την τήρηση κανόνων στην προσέλευση και αποχώρησή τους.
Υποχρεωτική τήρηση απόστασης
ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των
μελών της χορωδίας.
Οι μουσικοί των εγχόρδων τηρούν
μεταξύ τους απόσταση ενός (1)
μέτρου, με υποχρεωτική χρήση
μάσκας και χρησιμοποιώντας ο
καθένας το δικό του αναλόγιο.
Σύσταση χρήσης φίλτρων
κατακράτησης σωματιδίων υψηλής
αποτελεσματικότητας HEPA (High
Efficiency Particulate Airfilter).
ΑΜΙΓΕΙΣ ΧΩΡΟΙ

Ποσοστό πληρότητας εκατό τοις
εκατό (100%).
Υποχρεωτική χρήση μάσκας από
όσους δεν συμμετέχουν στη σκηνή
του ζωντανού θεάματος/ακροάματος, τηρουμένων
των προδιαγραφών του σημείου 1
του πίνακα Α.
Υποχρεωτική τήρηση απόστασης
ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των
μελών της χορωδίας. Ειδικώς οι
μουσικοί των εγχόρδων τηρούν
μεταξύ τους απόσταση ενός (1)
μέτρου, χρησιμοποιώντας ο
καθένας το δικό του αναλόγιο.
Σύσταση χρήσης φίλτρων
κατακράτησης σωματιδίων υψηλής
αποτελεσματικότητας HEPA (High
Efficiency Particulate Airfilter).
Σε κάθε περίπτωση, οι θεατές εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την
είσοδο και αναλόγως λειτουργίας του χώρου ως αμιγούς ή μικτού:

πιστοποιητικού εμβολιασμού,
πιστοποιητικού νόσησης
αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό
COVID-19 (PCR ή rapid test)
Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά (17) ετών δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest).

Δείτε ολόκληρο το ΦΕΚ

πηγή cnn.gr