Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του,
Χρ. Θεοδωρόπουλου, πρόκειται να συνεδριάσει την Τετάρτη, 22-12-2021 και ώρα
15:30. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, μέσω της
υπηρεσίας e: Presence.gov.gr.
Οι αποφάσεις της συγκεκριμένης συνεδρίασης θα αναρτηθούν σταδιακά στον εξής
σύνδεσμο:

https://www.patt.gov.gr/31/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%b5%cf%

https://www.patt.gov.gr/31/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%b5%cf%

https://www.patt.gov.gr/category/31/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%c

Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης της ανωτέρω συνεδρίασης, επισυνάπτονται

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους
2022.
(Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππαςκαι η Εντεταλμένη Περιφερειακή
Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)
2. Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών – Παροχής Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής
οικονομικού έτους 2022.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
3. ΈγκρισηΠροϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 και
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2022.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ