Στο σφυρί ακίνητο της εταιρείας real estate των Αντώνη Ρέμου και Κώστα Πηλαδάκη

Πρόκειται για μια φιλία και κουμπαριά για την οποία έχει χυθεί αρκετό μελάνι από τον εγχώριο τύπο. Άλλωστε, αφορά δύο προβεβλημένους άντρες, τον λαϊκό τραγουδιστή Αντώνη Ρέμο και τον γνωστό επιχειρηματία Κώστα Πηλαδάκη, των οποίων οι σχέσεις δεν περιορίζονται αποκλειστικά σε προσωπικό επίπεδο αλλά έχουν επεκταθεί και στον επιχειρηματικό στίβο. Δημιούργημα αυτής της συνεργασίας φαίνεται να είναι και η εταιρεία Ρ. & Π. Επενδύσεις Ακινήτων Ανώνυμος Εταιρεία, η οποία εδρεύει στη Γλυφάδα και συστάθηκε το 2005.

Σύμφωνα με το καταστατικό της επιχείρησης, πρόεδρος του διοικητικού της συμβουλίου εμφανίζεται να είναι ο Αντώνης Πασχαλίδης -ήτοι το πραγματικό επίθετο του κ. Ρέμου- του Αθανασίου και της Ελένης με επάγγελμα ερμηνευτής ενώ τη θέση του αντιπροέδρου και διευθύνοντος συμβούλου κατέχει ο Κωνσταντίνος Πηλαδάκης του Εμμανουήλ και της Μαργαρίτας.

Στον σκοπό της Ρ.& Π.-η οποία φαίνεται να αντλεί την επωνυμία της από τα αρχικά των επιθέτων των δύο αντρών- συμπεριλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η αγορά, πώληση, μίσθωση και η εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων, κτιρίων, εγκαταστάσεων, η διαχείριση επ’ αμοιβή ακινήτων πάσης φύσεως, η οικιστική ανάπτυξη γης και η ανέγερση κτιρίων παντός είδους σε ακίνητα δικά της ή ξένα.

Το όνομα της εν λόγω εταιρείας έχει πρόσφατα φιγουράρει στην πλατφόρμα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών καθώς στις 9 Μαρτίου βγαίνει στο σφυρί αγροτεμάχιο της Ρ. & Π. για ποσοστό 30% εξ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας. Με επισπεύδουσα την Τράπεζα Πειραιώς, η τιμή εκκίνησης έχει οριστεί στα 792.000 ευρώ (είναι το 30% του αγροτεμαχίου συνεπώς η αγοραία αξία του ποσοστού αυτού είναι ίση με 2.933.000 ευρώ *30% *90% = 792.000 ευρώ όπως επισημαίνεται στην έκθεση εκτίμησης). Το ποσό για το οποίο επιβλήθηκε η κατάσχεση ανέρχεται σε 200 χιλιάδες ευρώ ενώ σε βάρος του κατασχεθέντος ακινήτου υπάρχει προσημείωση 2,3 εκατ. ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς.

Η έκδοση οικοδομικής άδειας για ανέγερση τριώροφου κτιρίου
Σύμφωνα με την έκθεση του εκτιμητή, πρόκειται για οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 22.390 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο, το οποίο βρίσκεται στην οδού Ηφαίστου στη θέση Τζίμα στο Κορωπί. Το οικόπεδο που συνορεύει στη βόρεια πλευρά εν μέρει με δασική έκταση και εν μέρει με όμορες ιδιοκτησίες, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο ενώ βρίσκεται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης και εκτός ζώνης πόλεως Κορωπίου και δεν είναι υπόχρεο εισφοράς σε γη και χρήμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι για το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο είχε εκδοθεί άδεια οικοδόμησης για ανέγερση τριώροφου κτιρίου, η οποία όμως ποτέ δεν υλοποιήθηκε.

Σε ό,τι αφορά, τώρα, την Ρ. & Π. Επενδύσεις Ακινήτων, τόσο στην οικονομική χρήση 2020 όσο και στην οικονομική χρήση 2019, ο τζίρος της ήταν μηδενικός, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία. Ωστόσο, το 2019 εμφάνισε ζημιές -767.681 ευρώ, οι οποίες διευρύνθηκαν στα -859.278 ευρώ το 2020. Είναι ενδεικτικό ότι η εταιρεία την τελευταία φορά που κατέγραψε έσοδα ήταν το 2014 ενώ με εξαίρεση το 2017, όπου έκλεισε με κέρδη της τάξεως των 3.382 ευρώ, διαρκώς “μπαίνει μέσα”.

Τέλος, να σημειωθεί ότι στα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 270 χιλιάδες ευρώ με την έκδοση 27 χιλιάδων νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10 ευρώ έκαστη, έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέλθει στο ύψος των 899.020 ευρώ.

 

πηγή capital