Χειμερινοί Αγώνες Κολύμβησης Masters (12-13 Μαρτίου 2022)

Α’ Αγωνιστική ημέρα

 

50μ.     Πεταλούδα                 Ανδρών

50μ.     Πεταλούδα                 Γυναικών

200μ.   Ελεύθερο                   Ανδρών

200μ.   Ελεύθερο                   Γυναικών

400μ.   Μικτή Ατομική            Ανδρών

400μ.   Μικτή Ατομική            Γυναικών

4Χ50μ. Ελεύθερο Mixed         (2Ανδρ. + 2 Γυν.)

200μ.   Ύπτιο                          Ανδρών

200μ.   Ύπτιο                          Γυναικών

100μ.   Πρόσθιο                      Ανδρών

100μ.   Πρόσθιο                      Γυναικών

800μ.   Ελεύθερο                    Ανδρών

1500μ. Ελεύθερο                    Γυναικών

4Χ50μ. Μικτή Ομαδική           Ανδρών

4Χ50μ. Μικτή Ομαδική           Γυναικών

 

Β’ Αγωνιστική ημέρα

 

50μ.     Ελεύθερο                    Γυναικών

50μ.     Ελεύθερο                    Ανδρών

50μ.     Πρόσθιο                      Γυναικών

50μ.     Πρόσθιο                      Ανδρών

200μ.   Πεταλούδα                  Γυναικών

200μ.   Πεταλούδα                  Ανδρών

400μ.   Ελεύθερο                    Γυναικών

400μ.   Ελεύθερο                    Ανδρών

4Χ50μ. Μικτή Ομαδική           Mixed (2 Ανδρ. + 2 Γυν.)

100μ.   Ύπτιο                         Γυναικών

100μ.   Ύπτιο                         Ανδρών

200μ.   Μικτή Ατομική           Γυναικών

200μ.   Μικτή Ατομική           Ανδρών

4Χ50μ. Ελεύθερο                   Γυναικών

4Χ50μ. Ελεύθερο                   Ανδρών

 

Γ’ Αγωνιστική ημέρα

 

50μ.     Ύπτιο              Γυναικών

50μ.     Ύπτιο              Ανδρών

100μ.   Ελεύθερο        Γυναικών

100μ.   Ελεύθερο        Ανδρών

200μ.   Πρόσθιο          Γυναικών

200μ.   Πρόσθιο          Ανδρών

100μ.   Πεταλούδα      Γυναικών

100μ.   Πεταλούδα      Ανδρών

800μ.   Ελεύθερο        Γυναικών

1500μ. Ελεύθερο        Ανδρών

πηγή koe