Βαριές ποινές σε όσους μεταφέρουν ναυτιλιακά καύσιμα χωρίς GPS

Πρόστιμα που φθάνουν έως και τις 250.000 ευρώ, κλείσιμο εγκαταστάσεων για ένα έτος και αφαίρεση της άδειας προβλέπει κοινή απόφαση των υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και της ΑΑΔΕ για όσους εφοδιάζουν ναυτιλιακά καύσιμα και δεν λειτουργούν ή έχουν παραποιήσει το ηλεκτρονικό σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού στα πλωτά μεταφορικά μέσα (GPS). Συγκεκριμένα, τα μέτρα αφορούν: τα δεξαμενόπλοια και τις φορτηγίδες μεταφοράς υγρών φορτίων (σλέπια), αυτοκινούμενες ή μη, που μεταφέρουν ναυτιλιακό καύσιμο εντός της ελληνικής επικράτειας ή ναυτιλιακό καύσιμο από και προς φορολογική αποθήκη ή από και προς αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, τo σύστημα αυτόματης αναγνώρισης πλωτού μέσου (Automatic identification system – AIS), στο οποίο είναι ενσωματωμένος – συνδεδεμένος ένας δέκτης εντοπισμού θέσης (Global Positioning System – GPS) παρέχει αδιάλειπτα στοιχεία (στίγματα) σχετικά με τον γεωγραφικό εντοπισμό του πλωτού μέσου και στοιχεία ταυτοποίησης αυτού, σύμφωνα με τα πρότυπα απόδοσης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ). Εάν λοιπόν παραποιηθούν οι συσκευές ή είναι κλειστές, θα επιβάλλονται τα τσουχτερά πρόστιμα κι οι σχετικές ποινές. Ειδικότερα:

α) Σε περίπτωση που το πλωτό εφοδιαστικό – μεταφορικό μέσο ναυτιλιακού καυσίμου δεν έχει εγκατεστημένο ηλεκτρονικό σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 200.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής 250.000 ευρώ. Αφαίρεση αδείας 300 ημέρες.

β) Σε περίπτωση εγκατεστημένου ηλεκτρονικού συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού, αλλά πραγματοποίησης εφοδιασμών χωρίς λειτουργία αυτού, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 200.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής 250.000 ευρώ. Αφαίρεση αδείας 150 ημέρες.

γ) Σε περίπτωση που το εγκατεστημένο ηλεκτρονικό σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού στο πλωτό εφοδιαστικό – μεταφορικό μέσο ναυτιλιακού καυσίμου έχει δεχθεί παρεμβάσεις που αλλοιώνουν με οποιονδήποτε τρόπο τα χαρακτηριστικά του, με αποτέλεσμα να διακόπτεται η αποστολή του στίγματος θέσης του ή να εμφανίζεται σε άλλη θέση από την πραγματική, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 150.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής 190.000 ευρώ. Αφαίρεση αδείας 30 ημέρες.

Τα μέτρα αφορούν τα δεξαμενόπλοια και τις φορτηγίδες μεταφοράς υγρών φορτίων (σλέπια).

δ) Σε περίπτωση που το πλωτό εφοδιαστικό – μεταφορικό μέσο ναυτιλιακού καυσίμου πλέει με κλειστό ή απενεργοποιημένο το ηλεκτρονικό σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει βλάβη στο ηλεκτρονικό σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 100.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής 130.000 ευρώ. Αφαίρεση αδείας 30 ημέρες.

ε) Σε περίπτωση παράλειψης ενημέρωσης της Επιτελικής Υπηρεσίας Τελωνειακών Ελέγχων (ΕΥΤΕ) περί βλάβης του ηλεκτρονικού συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού, μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος 45 λεπτών από την εκπομπή του τελευταίου στίγματος, χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί εφοδιασμός, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 15.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής 20.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής αφαίρεση αδείας για 30 ημέρες.

στ) Σε περίπτωση ανακριβούς καταχώρισης ή παράλειψης καταχώρισης στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα εντοπισμού του πλωτού εφοδιαστικού – μεταφορικού μέσου ναυτιλιακού καυσίμου, που δεν μεταβάλλουν το στίγμα θέσης του, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 15.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής 20.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής αφαίρεση αδείας για 30 ημέρες.

ζ) Σε περίπτωση που το πλωτό εφοδιαστικό – μεταφορικό μέσο ναυτιλιακού καυσίμου δεν φέρει το προβλεπόμενο δελτίο ετήσιου ελέγχου του ηλεκτρονικού συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής 7.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής αφαίρεση αδείας για 30 ημέρες.

πηγή  kathimerini