METRO: Πρωταθλήτρια ενεργειακής μετάβασης – Δίκτυο φορτιστών, ΑΠΕ, εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση εκπομπών

Πρωτοπορώντας από την αρχή της ίδρυσης της και με σταθερά βήματα, η ΜΕΤRΟ ΑΕΒΕ, υλοποιεί τη στρατηγική ενεργειακής μετάβασης, επιτυγχάνοντας σταδιακά σημαντικούς στόχους μείωσης κατανάλωσης ενέργειας και εκπομπών ρύπων, ενώ ταυτόχρονα βάζει τις βάσεις για μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα στο μέλλον.

Ο όμιλος συμμερίζεται την παγκόσμια ανησυχία για τις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή και συντάσσεται με την εκπλήρωση του στόχου που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη μετάβαση σε μια οικονομία ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα έως το 2050. Παράλληλα κάνει πράξη την ενεργειακή μετάβαση του ομίλου METRO με ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης και σημαντικές επενδύσεις για την πράσινη, αποδοτική και βιώσιμη λειτουργία του.

Με σημείο αναφοράς την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση του αποτυπώματός της και την παραγωγή πράσινης ενέργειας, συμβάλλει στην ανάπτυξη όλων εκείνων των υποδομών που απαιτούνται για την εφαρμογή της μετάβασης, όπως για παράδειγμα τη δημιουργία δικτύου φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων.

Το στοίχημα της ενεργειακής μετάβασης, αφορά το σύνολο του Οργανισμού και απαιτεί μεγάλες επενδύσεις στα δίκτυα μεταφοράς και σε υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Στο πλαίσιο αυτό η METRO σε στρατηγική συνεργασία με την nrg αναπτύσσει Δίκτυο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων έχοντας δρομολογημένη σε πρώτο στάδιο την εγκατάσταση συνολικά 320 θέσεων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, με στόχο την επίτευξη πανελλαδικής κάλυψης και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης.

Η εγκατάσταση φορτιστών ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων, λειτουργεί συμπληρωματικά στο άρτιο πλάνο Βιώσιμης Ανάπτυξης της εταιρείας και στοχεύει στο μέλλον, δεδομένου του ό,τι η ζήτηση για αυτά τα οχήματα αναμένεται να έχει κατακόρυφη ζήτηση τα επόμενα χρόνια. Με την ολοκλήρωση της επένδυσης των 2€ εκατ. θα έχει επιτύχει πανελλαδική κάλυψη με 500 φορτιστές σε 250 καταστήματα My market και METRO Cash & Carry.

Αριστοτέλης Παντελιάδης, Διευθύνων σύμβουλος ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ
Αριστοτέλης Παντελιάδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος METRO ΑΕΒΕ

Σημαντικός στόχος του ομίλου είναι και η παραγωγή πράσινης ενέργειας για την κάλυψη μέρους των αναγκών του. Στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ως τα τέλη του 2023, ολοκληρώνει επένδυση ύψους 20.000.000€ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών σε καταστήματα και Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής του δικτύου, συνολικής ισχύος περί τα 25 MW.

Μέχρι το 2023, σχεδιάζει την εγκατάσταση έως και 97 φωτοβολταϊκών σταθμών με τη μορφή του Net Metering, σε στέγες καταστημάτων και Κέντρων Διανομής, συνολικής ισχύος 25MW. Έτσι, περίπου το 30% των ενεργειακών μας απαιτήσεων θα καλύπτεται από αυτές τις ιδιόκτητες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ενεργειακής Διαχείρισης και επενδύσεις 62 εκ. ευρώ

Η εξοικονόμηση της ενέργειας που καταναλώνει ο όμιλος METRO σε συνδυασμό με την μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική επιβάρυνση, αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για μια εταιρεία του βεληνεκούς της METRO, με περισσότερες από 280 εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα.

Αυτό το καταφέρνει υλοποιώντας με επιτυχία το Σχέδιο Ενεργειακής Διαχείρισης του ομίλου, το οποίο εξελίσσεται και αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις συνθήκες, με στόχο πάντα τη βελτιστοποίηση λειτουργίας των συστημάτων και τη μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας.

Η στρατηγική εξοικονόμησης ενέργειας, βασίζεται στα δεδομένα λειτουργίας των καταστημάτων και στη συνεχή βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητάς τους. Ειδικότερα, παρακολουθώντας το ιστορικό των καταναλώσεων των καταστημάτων και έχοντας εγκαταστήσει κεντρικό σύστημα ενεργειακής διαχείρισης και εποπτείας σε 170 καταστήματα του δικτύου, συγκεντρώνονται και αξιοποιούνται δεδομένα με αποτέλεσμα τη συνεχή μείωση της ενέργειας που καταναλώνεται.

Αθροιστικά, με την αξιοποίηση όλων των πλατφορμών καταγραφής και παρακολούθησης, εκτιμάται πως εξοικονομήθηκαν σε μόλις ένα έτος συνολικά 11.840 MWh, που σημαίνουν αποφυγή έκλυσης 6.062 τόνων CO2.

Στα καταστήματα και τις εγκαταστάσεις του ομίλου έχουν πραγματοποιηθεί επενδύσεις ύψους 62€ εκατ. με σκοπό την ανανέωση του εξοπλισμού ψύξης, φωτισμού και κλιματισμού, με νέο, υπερσύγχρονο, φιλικό προς το περιβάλλον και βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης.

Χάρη στο ολοκληρωμένο σχέδιο ενεργειακής διαχείρισης που υλοποιεί η METRO κατάφερε να επιτύχει 38% μεσοσταθμική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας τα τελευταία 6 χρόνια μέσω δράσεων εξοικονόμησης.

Συγκέντρωση και αξιοποίηση δεδομένων

Για τη συγκέντρωση δεδομένων, σε κάθε ένα από τα καταστήματα του ομίλου έχουν εγκατασταθεί 7 διαφορετικοί μετρητές ενέργειας για το φωτισμό και το φωτισμό έκτακτης ανάγκης, τα ψυγεία, την ψυκτική εγκατάσταση που τροφοδοτεί τα ψυγεία/θαλάμους συντήρησης και κατάψυξης, τον κλιματισμό και τις συνολικές καταναλώσεις όλου του καταστήματος.

Μέσω της ενεργειακής επισκόπησης των δεδομένων (Data Mining), σχηματίζεται μια συνολική εικόνα των εγκαταστάσεων, υποδεικνύοντας ποιος τομέας χρήζει προσοχής και βελτιστοποίησης, ενώ είναι και το καταλληλότερο εργαλείο για την άμεση διαπίστωση της επίπτωσης εφαρμοζόμενων μέτρων στην ενεργειακή επίδοση του συστήματος.

Η ενέργεια που έχει εξοικονομήσει η εταιρεία μέσα από τις δράσεις αυτές, σε συνδυασμό με την αποφυγή εκπομπής CO2 από τις ψυκτικές εγκαταστάσεις και τον κλιματισμό, ισοδυναμεί με αποφυγή έκλυσης 129.826 τόνων CO2.

Νέα ορόσημα

Στόχος του ομίλου είναι να πετύχει μείωση κατανάλωσης ύψους 36.000.000kWh, που ισοδυναμεί με αποφυγή έκλυσης 18.337 τόνων CO2 ετησίως.

Η εταιρεία έχει σημειώσει μείωση 27% στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά τετραγωνικό χώρου πώλησης των καταστημάτων της, με ταυτόχρονη αύξηση των τετραγωνικών του δικτύου της κατά 16%. Αξίζει να σημειωθεί πως, ένα νέο κατάστημα του δικτύου, καταναλώνει κατά μέσο όρο 48% λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια από ένα αντίστοιχου μεγέθους κατάστημα, πριν την πραγματοποίηση των δράσεων εξοικονόμησης.

Οι ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τις ψυκτικές εγκαταστάσεις έχουν μειωθεί κατά 43%. Από το 2019, τα νέα καταστήματα My market και METRO Cash & Carry, έχουν όλα πιστοποιητικό ενεργειακής κλάσης Α. Παράλληλα, είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία του κλάδου που έχει πιστοποιηθεί για το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001:2018, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων για την κλιματική ουδετερότητα.

Τι σημαίνει μείωση των εκπομπών κατά 129.826 τόνους CO2

• Στους ρύπους από την κατανάλωση που απαιτείται για να διανυθεί απόσταση 525.094.230 χιλιομέτρων επιβατηγού αυτοκινήτου.

• Στους ρύπους από την κατανάλωση 66.411.823 λίτρων βενζίνης.

• Στην ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος 23.580 νοικοκυριών.

• Στην ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που θα απελευθερωνόταν στην ατμόσφαιρα, εάν 44.159 τόνοι ανακυκλώσιμων αποβλήτων δεν είχαν ανακυκλωθεί.

• Στην ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα CO2 που δεσμεύουν από την ατμόσφαιρα 643.692 περίπου στρέμματα δάσους.

Διακρίσεις

Πλήθος βραβείων σε δύο διοργανώσεις που επιβραβεύουν τις βέλτιστες πρακτικές και πρωτοβουλίες των επιχειρήσεων για την Μείωση της Ενεργειακής Δαπάνης, την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Πόρων μέσω των καινοτόμων «Πράσινων» Έργων και Τεχνολογιών. Συνολικά η εταιρεία έχει λάβει πάνω από 45 βραβεία στις διοργανώσεις των Energy Mastering Awards και Environmental Awards, ενώ έχει αναδειχθεί ως Energy Efficient Company of the Year 2019, Energy Excellence of the Year 2020 και Energy Efficient Company of the Year 2022. Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν μια αναγνώριση των προσπαθειών που καταβάλλει από το 2015 για τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος.

πηγή mononews