Όλη η παραγοντοποίηση σε 7 video! Με τον καθηγητή Θετικών Επιστημών Ασημακόπουλος Χρήστος

Παραγοντοποίηση Αλγεβρικών Παραστάσεων με Κοινό Παράγοντα Level 1:

Παραγοντοποίηση Αλγεβρικών Παραστάσεων με Κοινό Παράγοντα Ολόκληρη Παρένθεση Level 2:

Παραγοντοποίηση Αλγεβρικής Παράστασης με Ομαδοποίηση σε ζεύγη Level 3:

Παραγοντοποίηση Αλγεβρικών Παραστάσεων με Διαφορά Tετραγώνων Level 4

Παραγοντοποίηση Αλγεβρικών Παραστάσεων με τετράγωνο διωνύμων Level 5

Παραγοντοποίηση Αλγεβρικών Παραστάσεων με Διαφορά κύβων Level 6:

Παραγοντοποίηση με κοινό παράγοντα και όχι μόνο… Level 7: