ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Εθνικές εκλογές – Μάιος 2023

Πληροφορίες
Διευκρινίσεις σχετικά με την παρουσίαση των εκλογικών αποτελεσμάτων
Τα αποτελέσματα των Βουλευτικών εκλογών που παρουσιάζονται, παρέχονται από την SingularLogic στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών και είναι ανεπίσημα. Τα επίσημα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν εν καιρώ από τα κατά τόπους Πρωτοδικεία.

Η βάση δεδομένων του ιστότοπου τροφοδοτείται αυτόματα από το κεντρικό σύστημα εκλογών της SingularLogic και τα εκλογικά αποτελέσματα ανανεώνονται αυτόματα ανά 5 λεπτά.

 

https://ekloges.ypes.gr/current/v/home/districts/

 

https://ekloges.ypes.gr/current/v/home/districts

πηγή  eklogesypes