Ένοπλες Δυνάμεις: Σε συναγερμό για ενδεχόμενη αύξηση παράνομων εισόδων από Βουλγαρία και Τουρκία

Óôñáôéþôåò ðëáéóéþíïõí ôï Üãçìá áðüäïóçò ôéìþí óôï Õðïõñãåßï ÅèíéêÞò ¢ìõíáò, ôçí ÔåôÜñôç 15 Öåâñïõáñßïõ 2012. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÓÕÌÅËÁ ÐÁÍÔÆÁÑÔÆÇ

Σε συναγερμό τέθηκαν οι Ένοπλες Δυνάμεις πέρα από τις φωτιές για ενδεχόμενη αύξηση παράνομων εισόδων από Βουλγαρία και Τουρκία

Αυτό προκύπτει με μια δεύτερη ανάγνωση της ανακοίνωσης του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας – ΓΕΕΘΑ στην οποία αναφέρεται ότι, αυξάνονται οι περιπολίες σε όλη την παρέβριο περιοχή και ιδιαίτερα στην Ζώνη Ασφάλειας Προκαλύψεως – ΖΑΠ, αλλά και στα εσωτερικά δρομολόγια ανά τομέα των Σχηματισμών στην περιοχή.

Επίσης, σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, δίνεται έμφαση στην επιτήρηση και στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στον τομέα της XVI Μ/Κ Μεραρχίας Πεζικού και της 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ, και ιδιαίτερα στα δρομολόγια που περνούν από τα μειονοτικά χωριά.

Σημειώνεται ότι, από σήμερα 22 Αυγούστου 2023 το πρωί, 2 Λόχοι της Ε’ Μοίρας Καταδρομών μεταστάθμευσαν από την Δράμα και ανέλαβαν αποστολή επιτήρησης με συνεχείς περιπολίες στα εσωτερικά δρομολόγια των νομών Έβρου και Ροδόπης. Η ανάπτυξη των δυνάμεων του Στρατού στα εσωτερικά δρομολόγια αφορά στον εντοπισμό εμπρηστών (αν υπάρχουν) και στην έγκαιρη ενημέρωση των Μονάδων για ύπαρξη φωτιάς.

Επίσης, Μη Επανδρωμένο Αεροσκάφος HERON εκτελεί πτήσεις επιτήρησης μεταφέροντας ζωντανά εικόνα και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων – ΕΘΚΕΠΙΧ και στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων – ΕΣΚΕΔΙΚ. Παράλληλα, έμφαση δίνεται και σε μέτρα αυτασφάλισης των στρατοπέδων και στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο επαύξησης των μέτρων ασφαλείας.

Στις περιπολίες όπως αναφέρει το ΓΕΕΘΑ συμμετέχει και μη εν υπηρεσία προσωπικό που υπηρετεί στις Μονάδες και τους Σχηματισμούς στον Έβρο.

πηγή amyna.news