Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2024 να γίνει υποχρεωτική η νέα βιομετρικής ταυτότητα για όλους;

Αρκετός κόσμος λανθασμένα τρέχει να βγάλει νέες υπάρχων ταυτότητες πιστεύοντας ότι, ή θα του δοθεί χρόνος ή θα απαλλαγεί από την νέα βιομετρική ταυτότητα.

Λανθασμένα έχει κυκλοφορήσει πως η υποχρεωτικότητα θα επέλθει το 2026, ήδη στην Ευρώπη γίνονται νομικές διεργασίες ώστε η υποχρεωτικότητα να ολοκληρωθεί το έτος 2024.

Το έτος 2024 φέρνει μεταβολές και νέες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας και της ταυτοποίησης των πολιτών στην Ελλάδα, την Ευρώπη αλλά και στον κόσμο.

Ένας από τους κύριους λόγους συζητήσεων στην Ευρώπη, αφορά την πιθανή υποχρεωτική εισαγωγή της νέας βιομετρικής ταυτότητας για όλους τους πολίτες μέσα στο 2024.

Αυτή η πρόταση έχει διχάσει την κοινή γνώμη και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Επιχειρήματα υπέρ

Οι υποστηρικτές της υποχρεωτικής εισαγωγής της νέας βιομετρικής ταυτότητας επισημαίνουν τον αυξημένο βαθμό ασφάλειας που προσφέρει αυτή η τεχνολογία.

Με τη χρήση βιομετρικών δεδομένων όπως το δακτυλικό αποτύπωμα ή η αναγνώριση προσώπου, η ταυτοποίηση των ατόμων γίνεται ακόμα πιο αξιόπιστη και δύσκολη στην περίπτωση παραποίησης.

Επίσης, η εισαγωγή αυτής της ταυτότητας μπορεί να βοηθήσει στον περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης και της ανθρωποκυνηγητού, καθώς θα δυσχεραίνει την πρόσβαση παράνομων ατόμων στη χώρα.

Επιπλέον, οι υποστηρικτές ισχυρίζονται ότι η νέα βιομετρική ταυτότητα θα διευκολύνει τις διοικητικές διαδικασίες και θα επιτρέψει την αποτελεσματικότερη παροχή δημόσιων υπηρεσιών.

Η ταυτοποίηση μέσω βιομετρικών χαρακτηριστικών μπορεί να επιτρέψει την ταχεία και ασφαλή διαδικασία ελέγχου ταυτότητας σε διάφορα πεδία, από την αναχώρηση από το αεροδρόμιο μέχρι την υποβολή φορολογικών δηλώσεων.

Ανησυχίες κατά:

Υπάρχουν και ανησυχίες που συνοδεύουν αυτήν την πρόταση, αυτές προειδοποιούν για την πιθανή παραβίαση της ιδιωτικότητας και τη συγκέντρωση μεγάλου όγκου ευαίσθητων δεδομένων σε μια κεντρική βάση και αυτό θα γίνεται με την χρήση των βιομετρικών δεδομένων και τον μοναδικό ψηφιακό σειριακό αριθμό που θα δοθεί σε κάθε πολίτη.

Η κίνδυνος κατάχρησης των βιομετρικών δεδομένων, είτε από κακόβουλους χάκερ είτε από το κράτος, αυξάνεται σε αυτήν την περίπτωση.

Επιπλέον, η υποχρεωτική εισαγωγή μιας τέτοιας ταυτότητας θέτει ερωτήματα σχετικά με την ελευθερία των πολιτών. Κάποιοι ανησυχούν ότι η εξάρτηση από τη βιομετρική ταυτότητα μπορεί να περιορίσει την ανωνυμία και την ελευθερία κινήσεων.

πηγή crime-study.gr